Wet uniformering loonbegrip levert weinig vereenvoudiging op

0
155

Werkgevers ervaren de Wet uniformering loonbegrip (ULB) slechts in beperkte mate als een vereenvoudiging.

Dit concluderen onderzoekers in het rapport dat de effecten van de wet evalueert.

Eén heffingsgrondslag
De wet heeft de vier discoördinatiepunten in het loonbegrip weggenomen:

  • de bijtelling privégebruik auto
  • de inleg en opname levensloop
  • het werknemersdeel premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds en de franchise (die zijn afgeschaft)
  • de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Er geldt nu één heffingsgrondslag voor alle loonheffingen. Ook heeft de ULB de heffingssystematiek vereenvoudigd.

Tijd en kosten gelijk
Desondanks wordt de vereenvoudiging in de praktijk op een aantal punten niet als zodanig ervaren. Dat komt doordat de meeste bedrijven er nog steeds evenveel tijd en/of kosten aan kwijt zijn, en nog steeds evenveel gegevens in de loonaangifte moeten verwerken. Andere regelingen maken namelijk soms nog gebruik van de oude loonbegrippen.

Nadere stappen
Het rapport concludeert dat nadere stappen nodig zijn voor verdere vereenvoudiging. Pluspunt is wel dat de invoering de ULB, een complexe operatie, niet heeft geleid tot problemen en grote initiële lasten.

Bron: Salarisnet, 18 juli 2017