Wet registratieplicht intermediairs aangenomen

0
1358

Rijksoverheid

7 maart 2011

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel voor de registratieplicht voor uitzendbureaus.

Tijdens de vergadering op 6 maart werd het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen. De wet zou per 1 januari 2012 ingevoerd worden. Inmiddels is de geplande inwerkingtreding verschoven naar 1 mei 2012.

Wet registratieplicht intermediairs

> Wet registratieplicht intermediairs

Wet allocatie arbeidskrachten – WAADI
Het wetsvoorstel Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (32895) is met algemene stemmen is aangenomen.

Moties Hamer verworpen
Verder zijn de volgende moties behandeld en verworpen:
– de motie-Hamer over het verplicht stellen van certificering voor uitzendbureaus;
– de motie-Hamer over slachtoffers van malafide uitzendbureaus;
– de motie-Hamer over de Inspectie SZW laten controleren op het niveau van de cao;
– de motie-Hamer over uitbreiding van het aantal inspecteurs bij de Inspectie SZW.

Bron: Tweede Kamer, 7 maart 2012