Wet arbeid vreemdelingen: hogere boetes en aanscherping wet bij illegaal werk

0
1482

6 maart 2011

Als werkgevers detacheringsconstructies misbruiken, is sprake van illegale tewerkstelling. De boetes voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) worden verhoogd.

Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Boetes worden verhoogd
De boete voor een werkgever bedraagt nu 8.000 euro per werknemer die illegaal tewerkgesteld wordt. In het kader van het nog in te dienen wetsvoorstel fraudeaanpak wordt de boete voor werkgevers verhoogd tot 12.000 euro bij eerste overtreding, 24.000 euro bij tweede overtreding en 36.000 euro bij derde overtreding. Daarnaast wordt het mogelijk om werkzaamheden stil te leggen als een bedrijf meerdere keren de regels wat betreft legale tewerkstelling overtreedt.

Schijnconstructies
Kamp wil ook andere maatregelen nemen om schijnconstructies tegen te gaan. Bijvoorbeeld een aanscherping van de uitvoeringspraktijk, waarbij het UWV en de Inspectie SZW hun gegevens nog gerichter kunnen uitwisselen. Daarnaast wil Kamp de termijn aanpassen waarbinnen genotificeerd moet worden – dat kan nu ook als de werkzaamheden al zijn begonnen – en de termijn begrenzen waarvoor de notificatie geldt.

Wet Arbeid Vreemdelingen
Kamp wil ook de Wet arbeid vreemdelingen aanvullen met de verplichting dat de werkgever bij controle schriftelijke bewijsstukken over moet kunnen leggen waaruit de aard van de arbeidsverhouding blijkt.

Bron: SZW, 9 maart 2012