Werking loonaangifteketen in 2009 en 2010

0
1275

9 juni 2010

Demissionair minister van SZW heeft in een brief van 31 mei 2010 laten weten hoe het ervoor staat met de loonaangifteketen.

Er is sprake van een werkende loonaangifteketen in 2009, net zoals in 2008. Ten opzichte van 2008 presteerde de loonaangifteketen bij vijf van de zeven normen beter.

Werking Loonaangifteketen

Samenvatting resultaten normenkader werking van de keten

Nr

Omschrijving

Norm

Eindresultaat 2008

Eindresultaat 2009

Norm behaald

1

Jaarlijks initieel oproepen van inhoudingsplichtigen, die opgenomen zijn in de WGA van de Belastingdienst, tot het doen van aangifte middels een aangiftebrief.

95%

99,3%

100,9%

Ja

2

Gegevens van inhoudingsplichtigen in de werkgeversadministratie bij de Belastingdienst (WGA BD) worden overgezet naar de werkgeversadministratie bij UWV (WGA UWV).

95%

95,3%

95,4%

Ja

3

Aan de loonaangifteketen aangeboden gegevens (via de loonaangifteberichten) verliezen geen informatiewaarde tijdens verwerking in de keten en worden inhoudelijk ongewijzigd opgeslagen in het polisdomein en de heffingsadministratie.

95%

98,8%

99,3%

Ja

4

Alle ontvangen loonaangifteberichten uitgezonderd alle afgekeurde en in behandeling genomen uitval worden opgeslagen in het polisdomein en zijn tijdig beschikbaar voor afnemers van loonaangiftegegevens op werknemersniveau.

95%

93,9%

94,1%

Nee

5

Aan de in de IPA genoemde afnemers van het polisdomein worden de gegevensleveringen conform de met hen afgesloten overeenkomsten beschikbaar gesteld.

90%

96,4%

95,7%

Ja

6

Maximale additionele uitvraag van jaarloongegevens over 2008.

5%

3,7%

1,8%

Ja

7

Inhoudingsplichtigen ontvangen een terug-koppeling en een correctieverzoek voor de door hen gemaakte fouten in werknemersgegevens

99%

100%

99,9%

Ja

Bron: Brief SZW tav loonaangifteketen, 31 mei 2010