Werkgevers toch akkoord met derde jaar WW

0
654

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland stemden maandagavond na lang beraad in met reparatie van de langdurige WW.

Nu kan het sociaal overleg in de SER met de vakbonden weer worden opgepakt. De vakbonden hadden dit stilgelegd; zij wilden pas weer onderhandelen, zodra hierover overeenstemming was bereikt. Reparatie van het derde WW-jaar is onderdeel van het sociaal akkoord uit 2013. Daar was recent groen licht voor gegeven door het kabinet, maar met name MKB-Nederland zag er geen heil meer in.

Voorwaarden voor financiering 3e jaar WW
De werkgevers stellen nu de volgende voorwaarden:

  1. de oplossing mag voor werkgevers geen administratieve lasten veroorzaken
  2. de werknemerspremie moet niet op termijn via loonsverhoging toch weer worden betaald door de werkgevers
  3. er mag geen precedentwerking zijn
  4. de werkbaarheid en doelmatigheid van de oplossing moeten steeds worden gecheckt

Voor een nieuw sociaal akkoord moeten nog knopen worden doorgehakt over, onder meer, loondoorbetaling bij ziekte, ontslagrecht, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Of dat lukt is nog onzeker.

Bron: FD en NU.nl, 8 mei 2017