Werkgelegenheid kan omhoog met dienstencheques

0
388

De werkgelegenheid in Nederland kan betrekkelijk eenvoudig omhoog door dienstencheques in te voeren. In totaal kan het zo’n 228.000 banen opleveren.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Vebego, uitgevoerd door PwC.

> Eindrapport Waarde van dienstencheques voor Nederland

Met het invoeren van een systeem van dienstencheques, zoals gebruikt in België, zouden binnen korte tijd tot 125.000 nieuwe banen kunnen worden gecreëerd voor laag en midden geschoolden. Daarnaast zorgt dit systeem voor een verschuiving van ‘zwart’ naar wit voor een totaal van 228.000 banen.
In het onderzoek is bekeken wat de effecten zouden zijn van toepassing van het Belgische dienstencheque systeem in Nederland.

Systeem wordt in België al jaren gebruikt
Het systeem van de dienstencheques wordt in België al jaren met succes gebruikt. Met de invoering van het ‘Belgische’ systeem in Nederland kunnen niet alleen nieuwe banen worden gecreëerd, maar worden ook een kleine honderdduizend ‘zwart betaalde’ banen omgezet in officiële banen, zo blijkt uit het onderzoek.

Het systeem werkt heel simpel. Consumenten kunnen tegen het gereduceerde tarief van tien euro onder meer huishoudelijke diensten afnemen bij erkende bedrijven die hiervoor werknemers in loondienst nemen. Zij betalen hiervoor met dienstencheques of vouchers. België telt 2400 bedrijven in deze sector die aan 160.000 personen werk bieden voor ruim 800.000 particuliere klanten. Het systeem levert snel veel nieuwe banen op en is veel goedkoper dan andere stimuleringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de Melkertbanen. In het tweede kwartaal van 2013 waren in Nederland 197.000 laag geschoolden werkeloos.

Van zwart naar wit
Door het gereduceerde tarief treedt er ook een verschuiving op van onofficiële banen naar officiële banen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die nu nog ‘zwart werken’ dan weliswaar belasting betalen, maar ook genieten van de voordelen van het werknemer zijn; zoals pensioenopbouw en vakantiegeld. Netto verdienen zij ten minste hetzelfde, terwijl de opdrachtgever niet meer kwijt is dan nu.

Steph Feijen, lid Raad van Bestuur van Vebego: “Dit systeem vraagt van de overheid in eerste instantie een investering van 1,9 miljard per jaar, maar het levert tevens 1,3 miljard op door besparingen op uitkeringen en extra belastinginkomsten. En er komen meer dan 100.000 nieuwe banen bij! Wij werken in België al met dienstencheques en dit is een bewezen succesvol systeem. Ik weet niet waarom dit niet eerder in ons land is ingevoerd.”

Het gaat met name om banen voor laag- en middengeschoolden. Het systeem zorgt niet alleen voor nieuwe banen, maar ook voor een verschuiving van zwart naar wit werk. Daardoor komen in totaal zo’n 228.000 banen beschikbaar.

Bron: PwC en Vebego, 7 oktober 2013