Wat als Belastingplan 2016 niet doorgaat?

0
658

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2016, maar het is de vraag of de Eerste Kamer er op 15 december mee instemt. Wat zijn de gevolgen voor LB en IB als dat niet gebeurt?

Voorbereiding in oktober
Bij de loonbelasting (LB) gaat het om ongeveer 650.000 inhoudingsplichtigen en 12 miljoen werknemers en uitkeringsgerechtigden. De inkomstenbelasting (IB) heeft ongeveer 11 miljoen aangifteplichtigen. Dit zijn massale processen voor de Belastingdienst. De voorbereidingen daarvoor moeten starten in oktober/november. Daarom is daarbij al uitgegaan van invoering van het Belastingplan 2016.

Inkomstenbelasting: 4 miljoen onjuiste aanslagen
De voorlopige aanslagen IB 2016 rekenen dus al met de percentages en bedragen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. De nota van wijziging kon hier niet meer in worden verwerkt, maar de invloed daarvan is beperkt. Maar als het Belastingplan 2016 niet doorgaat, dan zijn 4 miljoen aanslagen onjuist berekend. Dat kan pas worden verrekend in de definitieve aanslag over 2016 en 2017. Burgers moeten dan in 2017 bijbetalen. Mensen kunnen wel hun voorlopige aanslag tussentijds laten aanpassen, maar dat wordt in de praktijk weinig gedaan.

Loonbelasting: negatief effect na 1 april
Tabellen en rekenregels voor werkgevers kunnen per 1 april 2016 worden aangepast. Loonbelasting die in Q1 2016 te weinig wordt geheven, kan worden ingehaald in de resterende maanden van het jaar. Werknemers kunnen hierdoor vanaf april 2016 een negatief effect op hun loonstrookje ervaren. Dit effect is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie, en kan niet vooraf worden ingeschat. Ook zullen afwijkingen ontstaan tussen ingehouden loonbelasting en de verschuldigde inkomstenbelasting. Deze verschillen zullen blijken bij de aangifte en definitieve aanslag 2016.

Uitgangspunt
In het algemeen geldt dat in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2016 en in de loonheffingen verwerkte voorgenomen maatregelen uit het Belastingplan 2016 in de loop van en na afloop van het jaar weer bij de belastingplichtige moeten worden gecorrigeerd. Dit zal een forse communicatie-inspanning vergen, maar leidt desondanks ongetwijfeld tot honderdduizenden extra telefoontjes naar de Belastingtelefoon.

Bron: Rijksoverheid, 18 november 2015