Vrijstelling sollicitatieplicht één jaar voor pensioengerechtigde leeftijd

0
2082

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat iedereen met een WW-uitkering vanaf één jaar voor zijn pensioen niet meer hoeft te solliciteren.

De vrijstelling van sollicitatieplicht geldt op dezelfde manier voor mensen in de ZW, WIA en IOW.

WW
Degenen die maximaal één jaar voor hun pensioen in de WW kwamen hoefden nu al niet meer te solliciteren. Uitzondering daarop waren degenen die meer dan een jaar voor hun pensioen in de WW kwamen. Zij moesten tot nu toe wel blijven solliciteren tot de datum van hun pensioen.

Beperkt financieel effect
Minister Asscher had uitgezocht wat de financiële gevolgen zouden zijn als die uitzondering ongedaan wordt gemaakt. Dat bleek neer te komen op 150.000 euro aan hogere WW-lasten.

Uitvoeringstoets
Om de vrijstelling te regelen past Minister Asscher de de regeling vrijstelling sociale zekerheidswetten aan. Hij stuurt de aangepaste regeling uiterlijk 1 april aan UWV voor een uitvoeringstoets.

Bron: Kamerbrief, 21 maart 2017