Vragen over naheffingen zzp’ers in de zorg

0
98

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met antwoorden op vragen over naheffingen voor zzp’ers in de zorg.

De VAR-wuo van 257 zorgverleners van zorg in natura is in 2013 herzien in een VAR-loon. In 2014 zijn er geen herzieningen bij zorgverleners geweest. In 2015 gaat het om 104 herzieningen.

Zorgpilot directe contractering
Van de geraamde 1.200 zzp’ers hebben ongeveer 800 zzp’ers zich aangemeld voor deelname aan de zorgpilot directe contractering.
Ongeveer 150 zzp’ers uit die groep hebben afgezien van deelname aan de pilot. De zzp’ers die zich hebben aangemeld voor de pilot, hebben tijdig van de Belastingdienst een VAR-wuo ontvangen.

Correctie aangifte IB
Er zijn correcties aangebracht op de aangiften inkomstenbelasting van zorgverleners van wie de VAR is herzien over het jaar 2013. Daaruit blijkt dat per 11 januari 2016 In totaal 192 aangiften 2013 zijn afgehandeld. Van deze 192 hebben er 20 niet tot een correctie geleid en 172 wel. Het gemiddelde voorgestelde correctiebedrag op het inkomen is € 14.000. De overige aangiften 2013 en 2014 zijn nog in behandeling.

Modelovereenkomst
Bij het gebruik van een modelovereenkomst hoeft geen VAR te worden gebruikt, hoewel er wel een VAR kan worden aangevraagd/afgegeven. De aanvrager kan bij de aanvraag van een VAR dan verwijzen naar de modelovereenkomst in de zorg. In die situaties is een VAR-wuo afgegeven met in de omschrijving van de werkzaamheden een verwijzing naar de modelovereenkomst zorg. Hierbij wordt verwezen naar de datum en het nummer van de modelovereenkomst.

Intensivering controle
Er is geen sprake van een plotselinge verandering in de beoordeling van VAR-aanvragen in de zorg door de Belastingdienst vanaf oktober 2013. Wel is sprake geweest van de intensivering van het VAR-toezicht. De beoordeling van het aangifteproces van een VAR in de zorg in natura is niet gewijzigd. De intensivering van het toezicht is aanleiding geweest om de pilot ‘directe contractering’ te starten. Voor de deelnemers aan deze pilot is een wijziging ingetreden, waardoor deze deelnemers alsnog een VAR-wuo hebben ontvangen.

Rechter concludeert overwegend: werk in loondienst
De Belastingdienst heeft inmiddels meer dan 100 procedures voor de rechtbank en verschillende gerechtshoven gevoerd waarbij alle rechtbanken en de meerderheid van de gerechtshoven de mening zijn toegedaan dat AWBZ-zorg in natura in de voorgelegde zaak niet als zelfstandige is uitgevoerd maar in loondienst.

Bron: Rijksoverheid, 5 februari 2016