Vordering overwerk afgewezen

0
165

De vorderingen van overuren van een docente middelbaar onderwijs tegen de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) zijn door Hof Den Haag op 26 januari 2016 afgewezen.

De docente had geen opdracht voor overwerk gekregen van de school.
Zie het arrest van het Hof.

Om aanspraak te kunnen maken op een overwerkvergoeding is een specifieke opdracht tot het verrichten van overwerk vereist.
SCOL heeft niet gehandeld in strijd met de normen van goed werkgeverschap met haar taakbeleid voor de docenten en de werkzaamheden die de docente uit hoofde daarvan moest verrichten.

Bron: Rechtspraak.nl, 26 januari 2016