Volledige transitievergoeding vlak voor pensioen

0
1088

Een school ontsloeg een docent Frans vlak voor zijn pensioen. De school vond dat hij geen recht had op de transitievergoeding, maar de docent was het daar niet mee eens.

De docent was al in dienst sinds 1978. Tussen 2011 en 2013 was hij ziek, waarna hij voor tweederde weer aan de slag ging. In 2014 meldde hij zich opnieuw ziek en werd volledig arbeidsongeschikt verklaard. De school ontsloeg hem eind 2016 om die reden, met toestemming van het UWV, vlak voor zijn pensioen.

Kantonrechter: 25.000 euro
De school vond dat hij geen volledige transitievergoeding hoefde te krijgen, omdat de docent vlak voor zijn AOW zat. De docent stapte naar de rechter. Die vond de situatie van de docent vergelijkbaar met iemand die de AOW-leeftijd had bereikt, maar wilde een uitzondering maken omdat de docent vanwege de arbeidsongeschiktheidsuitkering een lager inkomen had. Daarom kende de rechter een gedeeltelijke transitievergoeding van 25.000 euro toe. De school ging in hoger beroep.

Hof: 73.541,42 euro
Maar volgens het hof in Den Bosch had de kantonrechter de hoogte van de transitievergoeding helemaal niet mogen bepalen. Bovendien was de situatie van de docent niet vergelijkbaar met iemand die de AOW-leeftijd had bereikt, er bestond immers nog steeds een kans dat hij een andere baan zou vinden. De transitievergoeding is juist bedoeld om dat te ondersteunen, en ook langdurig zieken moeten in die situatie gelijk worden behandeld. Het hof kende dan ook de volledige transitievergoeding toe.

De school had de docent beter in dienst kunnen houden tot zijn pensioen. Dan was er geen sprake geweest van transitievergoeding.

Bron: Rechtspraak.nl, 18 juli 2017