VOG-regeling voor stagiaires en uitzendkrachten in kinderopvangbranche

0
1060

Rijksoverheid

7 juni 2011

Stagiaires en uitzendkrachten in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk hoeven voortaan alleen de eerste maal dat zij hun werkzaamheden aanvangen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) te overleggen die niet ouder is dan twee maanden.

Dit meldt de Telegraaf na het debat vandaag in de Tweede Kamer over handhaving op de arbeidsmarkt.

Dit is nu geregeld in de ‘Tijdelijke Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012’, gepubliceerd in Staatscourant nr. 10964 van 4 juni 2012.

Deze regeling blijft van kracht tot de wijziging van de wet Kinderopvang, waarin deze regeling wordt opgenomen, van kracht wordt.

Bron: Rijksoverheid, 5 juni 2012