VNO-NCW: ‘strafheffing op flexwerk kost banen’

0
465

24 januari 2012

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen een strafheffing voor bedrijven met flexwerkers scherp van de hand.

De FNV wil dat werkgevers meer ww-premie betalen voor flexwerkers. Zij hebben volgens de vakbond een grotere kans op ontslag. Maar dit vakbondsplan vernietigt juist banen, aldus Hans Biesheuvel en Bernard Wientjes, voorzitters van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Flexcontracten
Als er geen flexcontracten bestaan, zouden veel werknemers helemaal geen baan hebben. Dat zal juist voor méér ww-uitgaven zorgen, stelt Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland namens de ondernemingsorganisaties.

Geen ‘wegwerpwerknemers’
Flexwerk is in Nederland goed geregeld en verdient zeker niet het predikaat ‘wegwerpwerknemers’, aldus Biesheuvel. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland heeft de vakbeweging zelf aan de basis gestaan van de zorgvuldig opgebouwde vormgeving van flexwerk. De ondernemingsorganisaties verwijzen naar het akkoord ‘flex en zekerheid’, midden jaren ’90. Volgens Biesheuvel is er een deel van het Nederlandse werkgelegenheidssucces aan te danken.

‘Kosten ontslagrecht maken flexibele schil noodzakelijk’
Omdat de kosten van het ontslagrecht in Nederland nog altijd hoog zijn, kiezen ondernemers mede voor de ‘flexibele schil’, zo argumenteert VNO-NCW. De hoge ontslagkosten zijn een drempel om vooral oudere en langdurig werklozen in dienst te nemen, aldus Biesheuvel.

Bron: VNO-NCW, 24 januari 2012