VNO-NCW: ‘Roei malafide uitzendbureaus met wortel en tak uit’

0
566

4 februari 2011

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat malafide praktijken in de uitzendbranche met wortel en tak moeten worden uitgeroeid.

Minster Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil bedrijven sluiten die met dergelijke uitzendbureaus werken. De ondernemingsorganisaties vinden dit voorstel een draconische en negatieve maatregel.

Werken met gecertificeerde bureaus
Een betere oplossing is volgens de ondernemingsorganisaties om bedrijven nog meer te prikkelen om met een gecertificeerd uitzendbureau in zee te gaan. Het nadeel van inlenen van personeel via niet gecertificeerde uitzenders, vanwege de medeverantwoordelijk voor eventuele wantoestanden, is voor veel bedrijven reden genoeg dit niet te doen. Maar gebruik maken van gecertificeerde bureaus biedt nu slechts beperkte vrijstelling van de ketenverantwoordelijkheid, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De werkgeversorganisaties dringen er bij de minister op aan om bedrijven die gebruik maken van gecertificeerde bureaus volledige vrijwaring van ketenaansprakelijkheid te verlenen.

Registratieplicht
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel positief over het voorstel van minster Kamp om een registratieplicht in te voeren voor uitzendbureaus in het handelsregister. Dat zou het, volgens Kamp, voor de Arbeidsinspectie makkelijker maken om het kaf van het koren te scheiden tussen bonafide en illegale uitzendbureaus.

Bron: VNO-NCW, 4 februari 2011