Wiebes: vervanging VAR per 1 januari 2016

0
548

Staatssecretaris Wiebes is vast van plan om de vervanging van de VAR per 1 januari 2016 te laten ingaan.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) die de VAR vervangt, wordt vandaag besproken door de Eerste Kamercommissie voor Financiën. De Staatssecretaris gaat in op vragen van de commissie in zijn Memorie van antwoord, d.d. 25 september j.l.

Als gevolg van de invoering van de DBA zal het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1964 op een aantal punten worden gewijzigd.
Zie Bijlage bij Memorie van antwoord.

Bron: minfin en Eerste Kamer, september 2015

Invoering van de wet DBA roept tegenstrijdige reacties op.
ZiPconomy heeft een dossier verzameld met feiten en opinies over de DBA. Lees meer