Versnelde verhoging AOW-leeftijd

0
85

De Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel voor de versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd.

Nu is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. Het wetsvoorstel zorgt voor een versnelling van de verhoging vanaf volgend jaar. Tot 2018 gaat de AOW-leeftijd in jaarlijkse stappen van drie maanden omhoog, daarna tot 2022 is de jaarlijkse verhoging vier maanden. Vanaf 2022 wordt de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de resterende levensverwachting op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Sommige mensen met een laag inkomen worden hard geraakt door de huidige AOW-leeftijdsverhoging. Voor hen is er tot 2019 een overbruggingsregeling die hun inkomsten ongeveer tot het oude AOW-niveau aanvult.

De Tweede Kamer heeft de regering in twee moties gevraagd om de overbruggingsregeling AOW te verruimen, zodat ook mensen die na 1 januari 2013 zijn gaan deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling er gebruik van kunnen maken, en te verlengen tot 1 januari 2023. De staatssecretaris stemt in met die verruiming en verlenging.

Bron: Tweede Kamer, 26 maart 2015