Verlenging deeltijd-WW na 1 april – regels

0
381

8 april 2010

Ook vanaf 1 april 2010 kunnen bedrijven deeltijd-WW aanvragen. Er zijn verschillende einddata vastgesteld voor de regeling.

De einddatum hangt voor een werkgever af van het percentage werknemers dat in zijn bedrijf gebruik maakt van de regeling deeltijd-WW. De urenvermindering en de uitkering deeltijd-WW eindigen op de einddatum.

Kalenderweek
Een werkgever moet ten minste 26 weken gebruik maken van deeltijd-WW. Omdat er een einddatum is voor de regeling, is er ook een kalenderweek waarin de deeltijd-WW voor een werkgever moet beginnen.

Uitsluiting gebruik deeltijd-WW
Als een werkgever eerder gebruik heeft gemaakt van bijzondere werktijdverkorting, kan hij geen deeltijd-WW krijgen als hij die op of na 1 april 2010 aanvraagt.

Hoe werkt deeltijd-WW?
Deeltijd-WW houdt onder meer in dat u afspraken maakt over:

  • urenvermindering: uw werknemers gaan tijdelijk minder werken;
  • scholing: uw werknemers kunnen een scholing volgen, of scholing geven;
  • detachering: uw werknemers gaan dan tijdelijk bij een andere werkgever werken;
  • loonbetaling als uw werknemer geen WW krijgt.

U legt de afspraken vast in een afsprakenovereenkomst. Als u zich niet aan de voorwaarden van deeltijd-WW houdt, moet u aan UWV een vergoeding betalen. Uw werknemers krijgen een uitkering als zij aan de voorwaarden voldoen.

Heeft u vóór 23 juni 2009 deeltijd-WW aangevraagd?
Houd er rekening mee dat de regeling vanaf 20 juli 2009 is veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor u. Lees hierover op Had u vóór 23 juni 2009 al deeltijd-WW?

Heeft u vragen?
Het UWV heeft voor vragen over deeltijd-WW een apart telefoonnummer geopend: (088) 898 20 08. U kunt bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Het UWV beveelt aan uw loonheffingen-nummer bij de hand houden.

Bron: UWV, 30 maart 2010 en UWV