Verklaring omtrent Gedrag steeds vaker aangevraagd

0
151

| Verklaring Omtrent Gedrag, VOG |


Ieder jaar worden er meer VOG’s (Verklaring omtrent Gedrag) aangevraagd bij screeningsautoriteit Justis. In 2016 waren het er bijna een miljoen.

Werkgevers en organisaties kunnen een VOG vragen aan personen waarmee zij een dienstverband willen aangaan of wanneer zij vrijwilligerswerk aanbieden. Met de VOG worden personen met belastend strafblad geweerd uit kwetsbare sectoren.

Vanwege de toenemende populariteit besloot de staatssecretaris onderzoek te doen naar de effecten van het VOG-beleid. De onderzoeken zijn 1 februari jl. door staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wanneer een werkgever een VOG verlangt van werknemers heeft dit een preventief effect.
Uit de onderzoeken blijkt dat personen met een belastend strafblad minder vaak solliciteren op functies waarvoor een VOG is vereist dan personen zonder strafblad.

Digitaal aanvragen via werkgever
Werkgevers kunnen er voor kiezen de VOG-aanvraag digitaal te laten verlopen. Het is dan niet meer nodig dat de werknemer de VOG-aanvraag indient bij de gemeente. Een digitale VOG-aanvraag scheelt papierwerk, is sneller en goedkoper.

Zie VOG digitaal aanvragen door werkgever

Bron: Rijksoverheid, 1 februari 2017