Verkenning loonsomheffing naar Tweede Kamer

0
477

26 januari 2012

Verkenning loonsomheffing naar Tweede Kamer – perspectief en eerste stappen voor vereenvoudiging.

Staatssecretaris Weekers heeft deze week de Verkenning loonsomheffing aangeboden aan de Tweede Kamer als onderdeel van het fiscale plan 2012. De introductie van loonsomheffing betekent dat voor werkgevers de gedetailleerde en ingewikkelde berekeningsvoorschriften komen te vervallen.

> Rapport verkenning loonsomheffing

Achtergrond
Het kabinet wil een kleinere overheid. Een overheid die bedrijven en burgers niet in de weg staat. Daarbij hoort een ambitieuze doelstelling voor de beperking van administratieve lasten. Ook wil het kabinet de kosten van uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst en het UWV verlagen.

Bij de berekening van de loonheffing moet de werkgever op dit moment rekening houden met individuele kenmerken van zijn werknemers. Dit betekent dat de werkgever van iedere werknemer moeten bijhouden of hij bijvoorbeeld de algemene heffingskorting wil laten toepassen. Met de introductie van de loonsomheffing komen gedetailleerde en ingewikkelde berekeningsvoorschriften te vervallen.

De invoering van loonsomheffing is complex. In de Fiscale agenda heeft het kabinet dan ook een verkenning aangekondigd. In deze verkenning wordt een schets gegeven van een eindbeeld op langere termijn en worden enkele concrete eerste stappen op weg naar een loonsomheffing benoemd.

Bron: Rijksoverheid, 24 januari 2012