Verder met cao-modernisering in 2016

0
99

Werkgeversorganisaties willen in 2016 verder op de ingeslagen weg van eigentijdse arbeidsvoorwaarden.

In 2015 hebben cao-partijen al aan meer cao-tafels dan voorheen (voorzichtige) stappen gezet richting cao-modernisering.

“Het is van groot belang dat werkgevers en vakbonden deze lijn in 2016 grootschaliger doortrekken en verdere stappen zetten. Daarbij speelt draagvlak onder alle werkgevers én onder alle werknemers een centrale rol.”

Dit is de boodschap die Werkgeversvereniging AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland in hun gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota.

Generatieproof
De werkgeversorganisaties roepen decentrale partijen op om expliciet stil te staan bij twee uitgangspunten: arbeidsvoorwaarden in brede zin generatieproof maken en eigen verantwoordelijkheid en regie werknemer.

Bron: AWVN, 15 januari 2016