Veranderingen Participatiewet en Wet Werk en Bijstand

0
833

| Participatiewet » | Wet Werk en Bijstand | WWB » |

Er volgen een aantal veranderingen in de Participatiewet. Gemeenten mogen meer maatwerk leveren. De maatregelen in de Wet Werk en Bijstand worden een half jaar uitgesteld. Wajongers komen niet in de bijstand.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag afspraken over gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties over aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet. > Zie de brief aan de Tweede Kamer.

Meer maatwerk
Gemeenten krijgen meer beleidsruimte om maatwerk te leveren in de Wet Werk en Bijstand. Ten aanzien van de Participatiewet is besloten dat huidige Wajongers met arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong bestaan.

Half jaar uitstel invoering WWB
De maatregelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden met een half jaar uitgesteld en pas op 1 januari 2015 van kracht, gelijk met de inwerkingtreding van de Participatiewet.
Gemeenten krijgen zo meer tijd om de wijzigingen in de WWB voor te bereiden. Komende woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer over de bijstandswet en naar verwachting kort daarna over de Participatiewet.

5.000 extra banen realiseren voor arbeidsgehandicapten
Afgesproken is dat 5.000 extra banen worden gerealiseerd bovenop het vereiste totale aantal banen.

Quotumwet afhankelijk van extra realisatie banen
In 2017 moeten werkgevers in de marktsector in totaal 5000 banen meer realiseren dan aangegeven was in het sociaal akkoord om inwerkingtreding van de Quotumwet te voorkomen. Het kabinet biedt een financiële tegemoetkoming aan gemeenten ten behoeve van de pensioenen van werknemers in de sociale werkvoorziening.

Bron: Rijksoverheid.nl, 3 februari 2014