VAR en nieuwe situatie bij wet DBA

0
368

| Wetsvoorstel DBA |


Het kabinet is voornemens de VAR te vervangen door de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Dit wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

> Zie de informatie van de Belastingdienst

BDO geeft een overzicht van de situatie. Lees meer

Belangrijke bepalingen en factoren voor de beoordeling van de arbeidsrelatie
De Belastingdienst heeft op haar website bepalingen gepubliceerd die van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of er een verplichting is tot het afdragen van loonheffingen. Deze bepalingen kunnen worden gebruikt om een overeenkomst samen te stellen die vervolgens ter beoordeling aan de Belastingdienst kan worden voorgelegd. Bij het bepalen of een overeenkomst leidt tot een echte dienstbetrekking, spelen de volgende kenmerken een rol:

– de verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken;
– de verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen;
– de gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Er is in dit kader een aantal factoren dat voor de Belastingdienst van belang is voor de beoordeling of er wel of geen dienstbetrekking is, zoals:

– Mag de opdrachtnemer zich vrijelijk of alleen met toestemming van zijn opdrachtgever laten vervangen?
– Mag de opdrachtnemer zich alleen laten vervangen door iemand uit een vaste groep van personen, die de opdrachtgever zelf ook inschakelt en die de opdrachtgever uit dien hoofde kent?
– Is er een verplichting tot het betalen van de vergoeding eventueel ook bij ziekte of vakantie?
– Geeft de opdrachtgever leiding en houdt hij (doorlopend) toezicht op het werk van de opdrachtnemer?
– Vormen de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever?
– Mag de opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werken?
– Is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden?
– Heeft de opdrachtnemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
– Zorgt de opdrachtgever voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen?

Ook is van belang dat de overeenkomst als zodanig daadwerkelijk kan worden en zal worden uitgevoerd.

Bron: BDO, 5 januari 2016