UWV weigert ten onrechte ZW-uitkering

0
704

Een vrouw had twee arbeidsovereenkomsten, maar als er een daarvan eindigt betekent dat niet dat er geen aanspraak is op ziekengeld. Dat stelt de Centrale Raad van Beroep.

Werkgever en werknemer mogen meerdere arbeidsovereenkomst naast elkaar afsluiten. Ook al is er nog een arbeidsovereenkomst met de werkgever, dat betekent niet dat er geen aanspraak is op ziekengeld vanwege het einde van de andere arbeidsovereenkomst.

Tweede overeenkomst voor 8 uur per week
De vrouw was op 1 september 2006 voor 24 uur per week dienst getreden bij een stichting. Vijf jaar later, op 28 februari 2011, kreeg ze daarnaast een arbeidsovereenkomst voor acht uur per week als vervanger van een collega wegens zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Deze overeenkomst werd op 1 maart 2012 vervangen door een arbeidsovereenkomst voor eveneens acht uur per week voor de duur van een jaar ‘op grond van tijdelijke financiering’.

Geen recht op ziekengeld
Op 20 augustus 2012 meldde de vrouw zich ziek. De werkgever meldde bij het UWV dat zij op 28 februari 2013 voor acht uur per week ziek uit dienst gaat, omdat de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. Bij besluit van 19 maart 2013 heeft het UWV aan de vrouw meegedeeld dat zij met ingang van 1 maart 2013 geen recht heeft op een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW). Hiertegen heeft zij bezwaar gemaakt. Het UWV heeft het bezwaar ongegrond verklaard, omdat er geen sprake is van een geëindigd dienstverband. De arbeidsverhouding wordt immers voortgezet in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Beroep
Vervolgens heeft de vrouw beroep ingesteld bij de rechtbank, die het ongegrond verklaarde. Er zou geen reden zijn om een splitsing in twee dienstbetrekkingen te maken als de extra uren niet wezenlijk verschillen van het werk binnen de eerder vastgelegde uren, en de arbeidsvoorwaarden hetzelfde zijn. Omdat het dus maar om één dienstbetrekking zou gaan heeft het UWV volgens de rechtbank terecht het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van het einde van de dienstbetrekking, en op goede gronden een ZW-uitkering geweigerd.

Centrale Raad van Beroep
In hoger beroep herhaalde de vrouw dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij geen recht heeft op ziekengeld over de verloren acht uur per week. De Centrale Raad van Beroep oordeelde vervolgens dat het voortduren van de overeenkomst voor onbepaalde tijd geen beletsel is voor een aanspraak van de vrouw op ziekengeld (wegens ziekte na einde van de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) omdat na einde van die arbeidsovereenkomst de vrouw daaruit geen loonaanspraken meer op de werkgever had.

Het hoger beroep slaagt, en het UWV moet de proceskosten van de vrouw betalen en een nieuw besluit nemen, met inachtneming van de uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl, 19 augustus 2016