UWV nieuwe uitvoeringsregels ontslag

0
543

| Ontslagregeling | Regeling UWV Ontslagprocedure |


UWV heeft de nieuwe uitvoeringsregels ontslag op de site gepubliceerd:

> Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
> Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

De beide besluiten zijn ook in de Staatscourant (jaargang 2016, nr 5031 en nr 5036) gepubliceerd.

De uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de uitvoeringsregels om bedrijfseconomische redenen zijn een nadere uitwerking van bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure.

In verband met de Verzamelwet SZW 2016, de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en technische aanpassingen, zijn met ingang van 1 januari 2016 (met een aantal bepalingen in het Burgerlijk Wetboek) de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure gewijzigd.

Deze wijzigingen maken een aanpassing nodig van de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (versie november 2015).

Deze wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de nieuwe Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (versie januari 2016).

Bron: UWV en Staatscourant, 4 februari 2016 (nr 5036) en Staatscourant, 4 februari 2016 (nr 5031)