UWV: Gedifferentieerde premie WGA en Ziektewet 2018

0
480

Het UWV heeft op 1 september de prognose van de gedifferentieerde premie WGA en Ziektewet 2018 gepubliceerd.

De definitieve percentages worden dit najaar gepubliceerd in de Staatscourant.

Prognose voor de sectorpremie 52 Uitzendbedrijven:
WGA 1,15%
Ziektewet flex 4,59%

Premieontwikkeling WGA
De WGA-premie stijgt licht in 2018, het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. Het gemiddelde premiepercentage stijgt omdat de WGA nog in opbouw is. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 58% te maken met een daling van de WGA-premie, 21% met een stijging en voor 22% blijft de premie gelijk.

Premieontwikkeling Ziektewet voor flexibele dienstverbanden
De premie Ziektewet stijgt in 2018: het gemiddelde percentage stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41% in 2018. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij UWV verzekeren terwijl de werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De eerste groep werkgevers bestaat voornamelijk uit Uitzendwerkgevers met relatief hoge Ziektewetlasten. De tweede groep bestaat uit werkgevers met voornamelijk vaste ienstverbanden met geringe of geen Ziektewetlasten. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal hierdoor 26% met een daling en 73% met een stijging van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor 1% blijft de premie Ziektewet gelijk.

Zie voor meer informatie de publicatie van het UWV.

UWV prognose gedifferentieerde sectorpremies WGA en Ziektewet 2018

Bron: UWV, 1 september 2017