UWV – Banenafspraak, rapportage Q1 2017

0
123

Participatiewet » | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet

UWV publiceert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal regionale rapportages over de Banenafspraak.

Vandaag is de Trendrapportage verschenen met de stand van zaken aan het eind van het eerste kwartaal 2017.

Er moeten nog 33.000 banen bijkomen om de doelstelling voor 2017 te halen.

Banenafspraak, grafiek rapportage Q1 2017, bron UWV

Zie factsheet Banenafspraak, Q1 2017

Bron: UWV, 25 juli 2017