UWV: 43.662 banen banenafspraak gerealiseerd

0
94

Participatiewet » | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet

In het kader van de banenafspraak hebben werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2018 32.782 extra banen gerealiseerd via een regulier dienstverband en 10.880 extra banen via een uitzendcontract of detachering.

De doelstelling van de banenafspraak voor 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak over Q2 2018.

Banenafspraak, grafiek rapportage Q2 2018, bron UWV

Rapportage beschut werk
Uit de UWV-rapportage beschut werk blijkt dat in juni van dit jaar 1812 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden. Van de mensen die tot april 2018 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, had 64% drie maanden later een baan.

Achtergrond
Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal vier rapportages:

  • De Regionale trendrapportage Banenafspraak geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen van de banenafspraak er zijn gerealiseerd per arbeidsmarktregio.
  • De Rapportage beschut werk heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
  • De Factsheet Banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie Transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Meer informatie is te vinden in een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages.

Bron: UWV, 2 november 2018