Uitzendbureaus kunnen zzp’ers blijven bemiddelen

0
696

| Beschikking geen loonheffing | BGL |


Uitzendbureaus en intermediairs kunnen blijven bemiddelen tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers zonder dat zij loonbelasting en premies hoeven af te dragen aan de Belastingdienst. Ook wanneer zij een overeenkomst hebben gesloten met de zzp’er.

Als de dienstverlening verder gaat dan bemiddeling, is er mogelijk wel sprake van een dienstbetrekking, waarbij de uitzender loonbelasting en premies moet afdragen.

Staatssecretaris Eric Wiebes zei dit maandag in een overleg met de Tweede Kamer over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Wiebes vindt dat hij niet een modelovereenkomst tussen een bemiddelaar en een zelfstandige vooraf kan goedkeuren als nog niet duidelijk is welke opdracht die zelfstandige gaat doen. Er zal dus niet kunnen worden gewerkt met een eenzijdige, generieke, overeenkomst tussen een intermediair en een zelfstandige. De feitelijke opdracht, bij de eindklant van het bureau, zal in een overeenkomst moeten worden betrokken.
Wiebes geeft aan dat de intermediairs hier zelf oplossingen voor kunnen vinden. Hij toetst graag voorstellen van de uitzend- en bemiddelingsbranche.

De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties vervangt de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) en de BGL (Beschikking geen loonheffing). Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor het wetsvoorstel. Donderdag a.s. wordt er over gestemd.

Bron: Tweede Kamer.nl, 29 juni 2015, zie ook ZiPconomy

Zie ook: ABU: ‘Wetsvoorstel BGL moet rol intermediairs borgen’