Uitzendbureau mag nu BSN van uitzendkracht aan inlener verstrekken

0
2154

Inleners mogen sinds 1 januari 2017 uitzendbureaus verzoeken om het burgerservicenummer van hun uitzendkrachten te verstrekken. De Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is daarvoor gewijzigd.

Aan artikel 1 Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is lid 2 toegevoegd:

“2. Ten behoeve van de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, verstrekken de uitlener en de onderaannemer het burgerservicenummer van de werknemer aan de inlener, onderscheidenlijk de aannemer.”

Zie Wetten.overheid.nl/Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN

Eerder was het verstrekken van het BSN aan opdrachtgevers in strijd met de Wet bescherming persoonsgegegevens. Daardoor riskeerden uitzendorganisaties een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Door de wijziging bestaat dat risico niet meer.

Voor inleners en aannemers is het administreren van het BSN van arbeidskrachten één van de voorwaarden voor vrijwaring of beperking van de inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid. Daar hoort bij het vaststellen van de identiteit van een uitzendkracht. Dat is nu eenvoudiger geworden.

Bron: Overheid.nl