Uitzendbureau aansprakelijk voor failliete uitlener

0
1619

9 maart 2011

Een uitzendbureau dat Poolse werknemers uitleende aan een ander uitzendbureau bleek onterecht ingeschreven bij de Stichting Financiële Toetsing (SFT). De uitlener ging failliet en de inlener werd aansprakelijk gesteld voor niet betaalde loonheffingen.

De inschrijving van de uitlener in het register van Stichting Financiële Toetsing leidt niet tot vrijwaring van aansprakelijkstelling inlener.

Aansprakelijkheid inlener
Een inlener is aansprakelijk voor de loon- en omzetbelasting van een uitlener, bij het verrichten van werkzaamheden door werknemers van de uitlener bij de inlener (artikel 34, lid 1, Invorderingswet 1990). Deze inlenersaansprakelijkheid geldt niet indien aannemelijk is dat het niet betalen van de loon- en omzetbelasting noch aan de uitlener noch aan de inlener is te wijten (artikel 34, lid 5, Invorderingswet 1990).

Bewijslast
Wanneer er twijfel bestaat over de (door de belanghebbende gestelde) toedracht, werkt de bewijslastverdeling ten nadele van de belanghebbende.

Risico’s beperken
Om het risico met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid te beperken is het volgende mogelijk:
het gebruik van een G-rekening, en;
het rechtstreeks storten.

Bron: Rechtspraak.nl, 14 januari 2011