Bedrijf aansprakelijk bij werken met malafide uitzendbureau

0
787

Logo SZW
31 december 2008

Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen door uitzendkrachten aansprakelijk gesteld worden voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld.

Dit staat in een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel is een volgende stap in de strijd tegen malafide uitzendbureaus.

Uitzendbureau én bedrijf aansprakelijk
De uitzendkracht kan in de toekomst kiezen wie hij aansprakelijk stelt als een niet-gecertificeerd uitzendbureau hem niet of onvoldoende betaalt. De uitzendkracht kan het loon opeisen bij het uitzendbureau of bij het bedrijf dat hem via het uitzendbureau heeft ingehuurd. Nu kan de uitzendkracht het loon alleen opeisen bij een uitzendbureau en zijn bedrijven die zaken doen met malafide uitzendbureaus niet aansprakelijk. Bij een bedrijf kan de uitzendkracht het loon ter hoogte van maximaal het minimumloon en vakantiegeld eisen.

Belang gecertificeerd uitzendbureau

Bedrijven krijgen door de aansprakelijkheid meer belang bij het werken met een gecertificeerd uitzendbureau. Uitzendkrachten kunnen die bedrijven niet aansprakelijk stellen als het uitzendbureau het loon niet uitbetaalt of onvoldoende betaalt. Uitzendbureaus krijgen er meer belang bij zich te laten certificeren omdat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om met hen zaken te doen.

Registratie uitzendbureau KvK

Uitzendbureaus moeten zich zoals alle ondernemingen in Nederland bij de Kamers van Koophandel registeren. Overheidsinstanties als de Belastingdienst worden verplicht de Kamers van Koophandel te melden als zij merken dat een uitzendbureau niet of niet juist is geregistreerd. De Kamers van Koophandel geven op hun beurt de informatie over geregistreerde uitzendbureaus wekelijks door aan de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Certificaat NEN 4400-1

Deze stichting kan uitzendbureaus benaderen om het certificaat (NEN 4400-1) aan te vragen. Deze norm stelt eisen aan de naleving van essentiële wet- en regelgeving. Zo’n certificaat geeft aan dat het uitzendbureau zich onderwerpt aan een systeem van periodieke keuring. De gecertificeerde uitzendbureaus komen in het register van de SNA, dat bedrijven online kunnen inzien, zodat die bij twijfel kunnen nagaan of zij te maken hebben met een bonafide uitzendbureau.

Arbeidsinspectie en Belastingdienst
Het kabinet wil de registratie van uitzendbureaus bij de Kamers van Koophandel verder verbeteren, met name het gebruik van de informatie daaruit. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst kunnen informatie over niet-geregistreerde of niet-gecertificeerde uitzendbureaus gebruiken bij hun risicoanalyse.

Bron: SZW, 30 december 2008