Toeleveranciers bezorgd over e-factureren bij overheid

0
69

Vanaf 1 januari 2017 neemt de Rijksoverheid geen papieren facturen meer in behandeling.

Ook een mailtje met een bijgesloten pdf mag niet meer.

Lees het bericht op E-factureren, Rijksoverheid

Ieder jaar versturen bedrijven miljoenen facturen naar de overheid. Deze facturen worden nog voor een groot deel handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld. Daarom stimuleert het Ministerie ven Economische Zaken al langer dat bedrijven elektronische facturen verzenden naar de overheid. Met de mijlpaal van 1 januari 2017 is daar nu ook een concrete datum aan gekoppeld. Het Ministerie vindt dat Nederland niet kan achterblijven bij de groei van e-factureren die momenteel in Europa plaats vindt. De Europese richtlijn (2014/55/EU) bepaalt dat uiterlijk eind 2018 alle aanbestedende diensten in Europa e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken.

De nieuwe voorschriften gelden voor alle nieuwe leveranciers. Wie niet zelf over een digitaal factureringssysteem beschikt, kan gebruikmaken van de overheidsinfrastructuur Digipoort, het elektronische factureringsysteem Leveranciersportaal of van de technologie Simplerinvoicing — waarbij een groot aantal dienstverleners en ontwikkelaars van boekhoudsoftware aangesloten zijn.

Veel MKB’ers vinden pdf ‘al heel digitaal’
De deelnemers in het overleg Simplerinvoicing vrezen dat de overheid en het mkb nog niet klaar zijn voor e-factureren. ‘De meeste mkb-ondernemers vinden een pdf’je al heel digitaal’, zegt een van hen.
Sven Montijn van Nexus Verus is kritisch op het overheidsbeleid: “95% van het bedrijfsleven stuurt pdf-bestanden, waarom is er geen overgangsregeling ingesteld?”

Overgang: alleen voor nieuwe inkoopcontracten
De regels gaan voorlopig alleen gelden voor nieuwe inkoopovereenkomsten. Dat ziet de overheid als overgangsregeling. ‘Pdf heeft geen uniformering en een grotere foutenmarge in de verwerking’, aldus de woordvoerder van het Rijk.

Bron: FD, 14 december 2016