Tips voor het verlonen van vakantiekrachten

0
3226

Tips voor het verlonen vakantiekrachten

Update 13 juni 2014

Veel scholieren en studenten willen in de vakantie extra geld verdienen
Ze melden zich als vakantiekracht bij u of bij uw opdrachtgever, waarna u ze op de payroll neemt.

In de praktijk heeft iedereen het over vakantiekrachten, maar welke scholier of student is nou wel of niet een vakantiekracht? Per CAO gelden nogal verschillende definities. Hét kenmerk van alle vakantiekrachten is dat ze een lagere kostprijs hebben omdat bepaalde reserveringen lager zijn. Binnen de branche bestaan twee definities van vakantiekrachten: een in de CAO’s van ABU en NBBU en een afwijkende voor de payroll CAO’s van Prokx, Payned, Please, Connexie en Persoonality.

ABU en NBBU
Binnen de CAO’s van de ABU (art. 39) en de NBBU (art. 38) worden vakantiekrachten (vakantiewerkers) als volgt gedefinieerd: “Onder vakantiewerkers in de zin van deze CAO worden verstaan scholieren, studenten en andere studerenden, die in aansluiting op het volgen van onderwijs gedurende de (zomer)vakantie van hun onderwijsinstelling tijdelijk werkzaamheden verrichten, en die niet aansluitend werkzaamheden blijven verrichten in dienst van de uitzendonderneming.” De voordelen die bij deze definitie horen, gelden voor de ABU CAO van 1 juni tot 1 september en voor de NBBU CAO in elke officiële schoolvakantie.

Payroll CAO’s
In de CAO van de 5 eerder genoemde payrollers, spreekt men niet van vakantiekrachten, maar van Studenten- en Scholierenregeling (art. 18): “Onder studenten en scholieren worden in het kader van dit artikel verstaan alle studenten en scholieren die een dagopleiding volgen en die in de periode tussen 1januari en 31 december van enig jaar werkzaamheden verrichten voor de werkgever. Werknemers jonger dan 18 jaar worden geacht, gezien de Leerplichtwet, scholier of student te zijn. Werknemers vanaf 18 jaar dienen de werkgever enig bewijs te kunnen overleggen waaruit volgt dat zij student of scholier zijn. De werkgever dient een kopie van dit bewijs gedurende de looptijd van de payrollovereenkomst te bewaren.”

Hoewel de definities dus niet zoveel verschillen, is er een cruciaal verschil in de praktijk: binnen de ABU CAO is er alleen tussen 1 juni en 1 september sprake van vakantiekrachten met de bijbehorende (lagere) kostprijs, binnen de NBBU CAO in elke officiële schoolvakantie en binnen de payroll CAO’s kunt u het hele jaar profiteren van deze lagere kostprijs.

Waarom hebben vakantiekrachten een lagere kostprijs?
Vakantiewerkers hebben een lagere kostprijs omdat de reserveringen lager zijn (percentages 2014):

– Minder vakantiedagreservering: 8,30% i.p.v. 10,39% (op jaarbasis 20 i.p.v. 24 dagen)

– Geen feestdagreservering (0% i.p.v. 2,6%)

– Geen reservering kort verzuim (0% i.p.v. 0,6%)

NBBU-leden hebben bovendien als voordeel dat er geen wachtdagcompensatie hoeft te worden gegeven aan vakantiekrachten. Iedereen die valt onder de ABU CAO heeft daar dus wel recht op. Kandidaten die de payroll CAO’s volgen hebben nooit wachtdagcompensatie, omdat binnen deze CAO geen sprake meer kan zijn van het uitzendbeding.

In welke periode mag u vakantiekrachten uitzenden?
Als u de ABU CAO volgt, kunt u vakantiekrachten uitzenden tussen 1 juni en 1 september. Als u de NBBU CAO volgt, kunt u in elke officiële schoolvakantie vakantiekrachten uitzenden. Gebruikt u de payroll CAO’s, dan mag u het hele jaar vakantiekrachten ter beschikking stellen.

Vakantiegeld en minimumloon
Vakantiekrachten hebben net als alle andere werknemers minstens recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiegeld (8% van het brutoloon). Alleen als de vakantiekracht volgens de NBBU-CAO wordt verloond, mag het vakantiegeld direct met het loon worden uitbetaald. Volgens de ABU-CAO is dit niet toegestaan. Uiterlijk 6 weken na het beëindigen van de werkzaamheden moet dit volgens de ABU-CAO alsnog gebeuren.

Studenten- en Scholierenregeling
Om kandidaten netto meer over te laten houden van hun salaris, kunt u gebruik maken van de Studenten- en Scholierenregeling van de Belastingdienst. U mag voor deze kandidaten dan de kwartaaltabel toepassen, wat in de praktijk betekent dat ze netto ongeveer overhouden wat ze bruto verdienen. U moet dan wel een aparte loonbelastingverklaring laten ondertekenen. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Studiefinanciering
Als een vakantiekracht in aanmerking komt voor studiefinanciering, mag hij in 2014 naast zijn studiefinanciering maximaal € 13.279,80 bijverdienen. Als hij meer verdient moet hij zijn studiefinanciering en openbaarvervoerchipkaart stopzetten. Hiervoor moet de vakantiekracht zelf actie ondernemen.

Arbeidsomstandigheden
Ongetwijfeld zal de arbeidsinspectie ook komende zomer weer veel aandacht schenken aan de arbeidsomstandigheden. Zorg dus dat u en uw opdrachtgevers die op orde hebben. Meer informatie vindt u op de site van de Arbeidsinspectie.

De juiste kostprijs
Natuurlijk kan een vakantiekracht ook worden geworven door de klantrelatie zelf. Je hebt dan feitelijk een gepayrollde vakantiekracht. Let er echter op dat u bij het kiezen van de juiste kostprijs (componentmodel in FlexService) dan wel kiest voor die van een vakantiekracht, want anders wordt uw vakantiekracht administratief gezien alsnog een ‘gewone’ payrollkracht, met de bijbehorende hogere kostprijs.

Ondersteuning in FlexService
Natuurlijk wordt alles wat hierboven staat ondersteund door FlexService. Dat geldt voor zowel de aangepaste reserveringen en de beperkte periode als voor de Scholieren- en studentenregeling en het vastleggen van arbeidomstandigheden in de tab Veiligheid in de modules Klantrelatie en Aanvraag. Als u deze tabs nog niet gebruikt, kunt u ze aanzetten en inrichten via de FlexAdministrator. Voor een optimale ondersteuning van het werken met vakantiekrachten in FlexService heeft u verder aparte componentmodellen nodig. Zo gebruikt u de uitzendingswijze ‘Vakantiekracht’ om ook in uw managementrapportages het onderscheid te zien.

Voorbereiden: zelf doen of uitbesteden?
U ziet het: wie werkt met vakantiekrachten, moet veel regelen en op veel dingen letten. Met FlexService regelt u het snel en goed. Heeft u ervaring met het inrichten en/of aanpassen van componentmodellen, dan kunt u in principe zelf uw administratie gereed maken voor het uitzenden van vakantiekrachten. In alle andere gevallen raden wij u dringend aan hiervoor onze consultants in te schakelen.

Meer weten?
Heeft u behoefte aan begeleiding bij of advies over de optimale ondersteuning van het werken met vakantiekrachten, dan zijn de consultants van FlexService u graag van dienst. Neem contact op met Arjan Seunninga, telefonisch bereikbaar via 035-6464400

Vorig artikelOnderhandelingsresultaat CAO Graan 2012-2013
Volgend artikelCAO Particuliere Beveiliging 2018-2023 *
Marcel Reijmers
Marcel Reijmers is eigenaar van FlexKnowledge. FlexKnowledge adviseert en begeleidt uit- en inleners bij vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, sectorindeling, inlenerbeloning, CAO's, arbeidsovereenkomsten, Algemene Voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid. Hij wordt regelmatig ingeschakeld door gerenommeerde advocatenkantoren vanwege zijn diepgaande kennis van de branche en de raakvlakken tussen uitzenden en regulier arbeidsrecht. Ook doet hij bij overnames onderdelen van het due diligence onderzoek. Daarnaast is Reijmers eindredacteur van CAOWijzer en FlexWijzer van FlexNieuws waarvoor hij ook columns schrijft. Voor ARTRA Arbeidsmarktopleidingen ontwikkelt en verzorgt hij trainingen en van keesz.com is hij een van de initiatiefnemers en adviseur. Kernkwaliteit: vertalen van alle ingewikkelde wet- en regelgeving in deze branche naar bruikbare praktijk. Van 2008 tot 2013 heeft hij HelloFlex People ontwikkeld van concept tot een organisatie met 150 aangesloten intermediairs. In die rol heeft hij ook diverse intermediairs geadviseerd en begeleid bij het starten van hun bedrijf. Eerder in zijn loopbaan heeft Reijmers 13 jaar bij de Luba Groep gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar als manager Organisatie & Kwaliteit. Onderdeel van die functie was het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van de CAO en wet- en regelgeving. Als projectmanager namens Luba is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en daaropvolgende implementatie van FlexService software. Samen met UWV Leiden heeft hij in 1999 aan de wieg gestaan van de huidige manier van verzuimbegeleiding in de uitzendbranche. Ook heeft hij geparticipeerd in diverse projecten bij de ABU en STAF over arbo- en verzuimbeleid en was hij lid van verschillende commissies.