SZW: meer werk voor mensen met beperking

0
60

Participatiewet » | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat alle werkgevers samen meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben gerealiseerd dan is afgesproken.

Volgens de Banenafspraak uit 2013 moeten bedrijven en de overheid in 2026 samen 125.000 banen extra hebben gemaakt. Als onderdeel daarvan zijn er in 2017 37.000 in plaats van 33.000 extra banen gerealiseerd.

Bedrijven
Marktwerkgevers hebben hun doelstelling van 23.000 banen met ruim 7.000 banen overtroffen.

Overheid
Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling opnieuw niet gehaald. Wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen. Zij hebben 6.500 extra banen gecreëerd, in plaats van 10.000.

Heffing 5000 euro
Het vorige kabinet heeft besloten om over 2018 nog geen heffingen uit te delen, zodat er een inhaalslag kan worden gemaakt. Halen de overheidwerkgevers over 2019 de Banenafspraak weer niet, dan kan een heffing worden opgelegd van 5000 euro per niet-ingevulde baan.

Doelgroep groot genoeg
Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om de prestaties van overheidswerkgevers te verbeteren. De resultaten zijn samen met de cijfers van de banenafspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. Er waren twijfels of de doelgroep groot genoeg is om de doelstelling uit de Banenafspraak te halen. Uit één van de onderzoeken blijkt dat dat geen probleem is. De handen moeten alleen uit de mouwen.

Vaste baan
Ruim viervijfde is al meer dan een jaar aan de slag, en tweederde op een vast contract. Het percentage mensen dat hun baan verliest is afgenomen van 10% naar 9%.

Enthousiasme
De kans van slagen wordt bepaald door de wil en het enthousiasme van de werkgever om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Overheidswerkgevers kampen daarnaast met het probleem dat extern ingehuurde arbeidsbeperkten niet meetellen. Ook blijkt dat zij veel mogelijkheden laten liggen.

Het kabinet benut de zomerperiode om acties uit te werken waarmee zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kan helpen, vooral bij de overheid.

Bron: Ministerie SZW, 2 juli 2018