SNCU doet aanbevelingen voor aanpak malafiditeit uitzendbranche

0
339

Logo

24 juni 2012

De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) doet op haar site wet- en regelgevers de volgende aanbevelingen voor een effectieve en efficiënte aanpak van malafiditeit in de uitzendbranche:

1. Niet meer regels, inventariseer lacunes, vul deze in en handhaaf
Ga vooral met voldoende en slimme capaciteit voorlichten en handhaven.

2. Meer samenwerken publiek – privaat (nationaal en internationaal)
Dit betreft ook de samenwerking tussen publiek onderling en privaat onderling.

Ten aanzien van alle onderstaande aanbevelingen zal de mate van samenwerking zoals genoemd bij punt 2, de mate van het succes bepalen.

3. Elimineer ‘het privacy-spook’
Neem belangrijke belemmeringen voor samenwerking publiek – privaat weg. Dit betreft met name informatie- en gegevensuitwisseling. Het gaat niet alleen om het juridisch vraagstuk rondom dit onderwerp, maar het betreft ook een mentaal aspect. Onderzoek niet wat niet mogelijk is, maar kijk tot hoever de grens reikt. Je kunt nu al heel ver gaan met het binnen de kaders van privacy wisselen van informatie. Het kan daarbij toch ook niet zo zijn dat de privacy van de overtreder zwaarder weegt dan de privacy van de benadeelde uitzendkrachten en de bonafide bedrijven!

4. Gerichte controles met verbeterde samenwerking en pro-actief optreden
Dit is met name gericht op de onderkant; het grijze en zwarte circuit.
Zoek in samenwerking ook naar mogelijkheden te komen tot een taakverdeling en het slim bundelen van resultaten. Voorkomen moet worden dat door gebrek aan opsporingscapaciteit bij een instellingen de overtreder niet in een prioriteitengroep past en daardoor niet wordt aangepakt en door kan gaan. Stem met elkaar af dat in dergelijke gevallen het bureau mogelijk door een andere handhavingsinstelling (publiek of privaat) kan worden gecontroleerd. Met elkaar is er veel opsporingscapaciteit beschikbaar.

5. Krachtige, sluitende en gebundelde handhavingscommunicatie
Capaciteit voor handhaving is op dit moment onvoldoende beschikbaar. Communicatie is daarom een sleutel tot succes. Het draagt bij aan verhoging van de perceptie van de pakkans en zorgt voor vergroting van het draagvlak en de motivatie bij die bedrijven die zich nu inzetten het goed te doen.

6. Actieve rol voor inlenende sectoren
In het rapport LURA worden sectoren gestimuleerd om aan CAO-handhaving te doen. Daarbij is de uitzendbranche met de SNCU als goed voorbeeld genoemd. Sectoren worden opgeroepen hier invulling aan te gaan geven.

7. Registratieplicht en flankerend boetebeleid

8. Bestuurlijke en persoonlijke aansprakelijkheid
Zorg voor vervolging zo dicht mogelijk bij de natuurlijk persoon. Inmiddels verstrekt de SNCU een groot deel van de ontvangen meldingen aan het Expertisecentrum Mensenhandel. Dit omdat is vastgesteld dat 60% van de meldingen mogelijk kan voldoen aan de definitie van mensenhandel.

9. Invoering van wettelijk minimum uurloon
Dit is eenvoudig te handhaven en duidelijk voor iedereen.

Bron: SNCU, 22 juni 2012