Slechte naleving werktijdenregels voor jongeren in horeca

0
1367

In de horeca worden de regels voor werktijden van jongeren niet overal goed nageleefd.

In opdracht van de Inspectie SZW zijn 194 horecabedrijven bezocht en bij 44% zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Zestien bedrijven hebben direct een boete gekregen.

Veel jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar besteden een deel van hun vrije tijd aan bijbaantjes. In de horeca hebben bijna 120.000 jongeren een baan als kelner, serveerster en barmedewerker.

De controleactie , die namens de Inspectie is uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was vooral gericht op jongeren onder de 18 jaar. In de horecasector is de naleving van de regels nog steeds slecht. Een inspectie in 2010 leverde een overtredingsperscentage op van 60 %. Reden voor Inspectie SZW om weer inspecties bij horecabedrijven te laten doen. Van de geïnspecteerde bedrijven hadden 62 bedrijven al eerder een inspectiebezoek gehad. Bij ongeveer 85% van deze bedrijven is de naleving nu in orde. De naleving bij de niet eerder bezochte bedrijven blijft met 42% aanmerkelijk achter.

In totaal zijn 173 overtredingen geconstateerd. Boetes zijn onder meer aangezegd voor 16 en 17 jarigen die na 23.00 uur nog aan het werk waren of meer dan negen uur werkten (5 maal), 15 jarigen die na 21.00 uur werkten ( 11 maal) en voor 14 jarigen die tot ver na 19.00 uur werkten (5 maal). Van de opgemaakte boeterapporten zijn er vijf het gevolg van recidive.

Arbeidstijdenwet | ATW
De arbeidstijdenwet schrijft voor hoe lang een werknemer maximaal achter elkaar mag werken en hoe lang de rustperiodes tussen de gewerkte diensten minimaal moet zijn. In een CAO kan afgesproken worden dat de werktijden afwijken van normen zoals opgenomen in de ATW.

Jongeren mogen slechts een beperkt aantal uren werken naast hun schooltijd. Daarnaast zijn de werkzaamheden die ze mogen verrichten duidelijk begrensd.

Tijdens de vakantie mogen kinderen van 13 of 14 jaar gedurende maximaal 35 uur per week werken. De Arbeidstijdenwet maakt hiervoor een uitzondering op het algemeen verbod op kinderarbeid, mits lichte niet-industriële arbeid wordt verricht. Het vakantiewerk mag niet langer dan vier weken duren, waarvan drie weken aaneengesloten. Kinderen van 15 jaar mogen maximaal zes weken vakantiewerk verrichten (maximaal 40 uur per week en vier weken aaneengesloten). Arbeid op zondag is verboden.voor 13 en 14 jarigen en voor 15 jarigen onder strikte voorwaarden toegestaan.

Bron: Rijksoverheid, 22 augustus 2013