Simpeler vaststellen beslagvrije voet

0
161

Door het eenvoudiger maken van de regels wordt het makkelijker om het minimale bedrag uit te rekenen waarvan iemand kan leven, de zogenoemde beslagvrije voet.

Lees meer

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken maakte dit 13 december j.l. bekend in het KRO-NCRV-programma Reporter Radio. Zij heeft dit voornemen in juni van dit jaar al geuit.

Het vaststellen van de beslagvrije voet is nu nog ingewikkeld. Mensen met schulden moeten daar zelf veel informatie voor aandragen, en daar gaat het vaak mis. Jaarlijks komen tienduizenden huishoudens in financiële nood, omdat de Belastingdienst oude vorderingen verrekent met de zorg- of de huurtoeslag, op basis van een fout berekende beslagvrije voet. Veel mensen zakken daardoor onder hun absolute bestaansminimum.

Voor schuldenaren én schuldeisers is het belangrijk dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd, dat deze eenvoudig is en goed uit te leggen. Er zijn al vele tussenstappen gemaakt, zoals een verbeterde samenwerking tussen schuldeisers en betere informatievoorziening voor schuldenaren. Het kabinet streeft ernaar de benodigde wetgeving in 2016 aan de Tweede Kamer voor te leggen. Zo wordt het bestaansminimum nog beter gewaarborgd en weten schuldeisers beter waar ze aan toe zijn.

De plannen worden binnen enkele weken bekend gemaakt, aldus Klijnsma.

Bron: NOS, 13 december 2015