Scholingsaftrek wordt aangepakt

0
270

| Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB) |


Minister Bussemaker heeft plannen om de scholingsaftrek aan te pakken. Uit een SCP evaluatie bleek onlangs dat de scholingsaftrek onvoldoende ten goede komt aan lager opgeleiden en flexkrachten.

Bussemaker noemde dit in een toespraak bij de SER op 8 september jl.

Bussemaker zegt: “Het onderzoek van het SCP laat een scholingskloof zien. Het zijn vooral de hoger opgeleiden die formele scholing volgen. Maar dat niet alleen, het zijn diezelfde hoger opgeleiden die relatief veel op hun werk leren. Juist als mensen zich scholen stimuleert dat informeel leren.”

“Hoe mooi dat mechanisme ook is,” zo vervolgt Bussemaker, “het vergroot wel de kloof met groepen die het op de arbeidsmarkt al moeilijk hebben. Dan heb ik het over lager opgeleiden, om ouderen en migranten, om flexwerkers, kwetsbare groepen. Zij doen weinig aan scholing en leren ook weinig informeel op het werk en daarmee wordt de afstand steeds groter. Juist deze groepen moeten we betere kansen bieden. Doen we dat niet, dan worden sociale scheidslijnen vergroot en groeien groepen meer en meer op in gescheiden werelden. En dat is een gevaarlijke aantasting van het sociale fundament in onze samenleving.

We moeten (daarom ook) kritisch kijken naar structuren die ons daarbij in de weg zitten. Zoals beleid dat onbedoeld niet blijkt te werken, of financiering die z’n doel voorbij schiet. Ik denk dan onder andere aan de fiscale scholingsaftrek. Het CPB heeft daar onlangs naar gekeken en hun evaluatie was niet mis. Het blijkt dat vooral hoger opgeleiden en hogere inkomens gebruik maken van de scholingsaftrek. In meer dan driekwart van de gevallen hadden deze mensen ook zonder aftrek de opleiding wel gevolgd. Of men gebruikte de aftrek voor randzaken, zoals het volgen van een duikcursus, het kopen van kantoormaterialen of de afschrijving van een computer.

De scholingsaftrek is daarmee een instrument van ruim 200 miljoen euro per jaar, dat volgens het CPB niet erg effectief is. Lager opgeleiden en mensen met een klein budget worden er onvoldoende mee bereikt en onvoldoende bediend. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik ga hier dus op korte termijn iets aan doen.”

Bron: Rijksoverheid, september 2016