Schijnzelfstandigheid in de bouw

0
568

De reactie van Staatssecretaris De Krom (SZW) op het op 30 mei 2012 verschenen rapport van de aannemersfederatie Nederland (AFNL) betreffende een zwartboek over werkloosheid en valse concurrentie in de bouw door schijnzelfstandigen.

Volgens de AFLN is in de bouw bij 70% van de ZZP’ers sprake van schijnzelfstandigheid.

De Krom schrijft dat hij de stelling van 70% schijnzelfstandigheid niet kan bevestigen. Wel is de staatssecretaris het met de aannemers eens dat schijnzelfstandigheid moet worden bestreden. Schijnzelfstandigheid leidt namelijk tot inkomstenderving van de staatskas via onterecht uitgekeerde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, en tot uitholling van het stelsel van werknemersverzekeringen en het arbeidsrecht.

De staatssecretaris wijst op de maatregelen die al in ontwikkeling zijn, zoals de voorstellen in de recente brief over de VAR en ZZP’ers en de eerder voorgestelde aanpak van malafide uitzendbureaus.

Een van de voorstellen van AFNL is een registratiesysteem voor ZZP’ers, gekoppeld aan een ‘skill card’. In de brief over EU-arbeidsmigratie van 28 augustus jl. heeft het kabinet al aangegeven dat een dergelijk registratiesysteem (vergelijkbaar met het zogenoemde Limosa-systeem in België) voor Nederland interessante kanten heeft, maar ook gepaard gaat met invoeringskosten en administratieve lasten voor bedrijven. Daar komt bij dat het Europese Hof nog uitspraak moet doen in de infractieprocedure van de Europese Commissie tegen de registratieplicht voor zelfstandigen zoals die geldt in Limosa. Het kabinet wil pas een besluit nemen over de invoering van een dergelijk systeem na de vaststelling van de Handhavingsrichtlijn bij de Detacheringsrichtlijn. Aan die Handhavingsrichtlijn wordt nu in Europees verband gewerkt. Ook wil de staatssecretaris de uitspraak van het Europese Hof in de infractieprocedure afwachten.

Bron: Reactie zwartboek schijnzelfstandigen in de bouw