Rekenregels per 1 juli 2018

0
2107

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Rekenregels per 1 juli 2018 gepubliceerd.

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Documenten
Rekenregels 1 juli 2018 inclusief bijlage I
Bijlage II.1 – II.3
Bijlage II.4 – II.5
Bijlage II.6 (bedragen AKW) is beschikbaar in de loop van juni 2018

Bron: Rijksoverheid/SZW, 24 mei 2018