Rekenregels per 1 juli 2017

0
851

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Rekenregels per 1 juli 2017 gepubliceerd.

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Rekenregels 1 juli 2017 incl. bijlage I.1 en I.2

Rekenregels juli 2017: bijlage II.1 – II.3

Rekenregels juli 2017: bijlage II.4 – II.6

Bron: Rijksoverheid, 15 juni 2017