Rectificatie minimumloon 19-jarigen per 1 juli 2012

0
336

Rijksoverheid

14 juli 2012

De brutominimumloonbedragen per week en per dag voor 19-jarigen zijn gerectificeerd. De juiste bedragen met ingang van 1 juli 2012 zijn: € 176,45 per week en € 35,29 per dag.

De bedragen waren afkomstig uit de Regeling van 14 mei 2012 tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2012 (Staatscourant van 23 mei 2012, nr. 9951). Abusievelijk waren daarin bedragen opgenomen van € 176,40 per week en € 35,28 per dag. Inmiddels heeft rectificatie plaatsgevonden (Staatscourant van 11 juli 2012, nr. 9951). Deze rectificatie heeft geen gevolgen voor de (afgeronde) brutobedragen per uur van een 19-jarige.

Bron: SZW, 13 juli 2012