PvdA over uitzenden, payroll en ZZPers

0
779

14 juni 2012

Concept verkiezingsprogramma PvdA voor 2012

> PvdA Concept Verkiezingsprogramma 2012

Meer zekerheid voor flexwerkers
Een groeiende groep werknemers werkt met een tijdelijk contract. Wat ook wel eens gezegd mag worden: zij leveren samen een niet te onderschatten bijdrage aan de economie. Het leger flexibele werknemers stelt bedrijven in staat om snel, goedkoop en zonder rompslomp de bedrijfsvoering aan te passen aan veranderende werkomstandigheden.
De PvdA vindt dat die grote bijdrage in geen verhouding staat tot de geringe waardering die flexwerkers genieten. Ze leven voortdurend in onzekerheid. Heb ik volgende week nog werk? Heb ik genoeg inkomen om de eindjes aan elkaar te knopen? De kans op een vaste baan is de afgelopen jaren fors afgenomen. De economische zelfstandigheid van flexwerkers staat op het spel.
Dat wil de PvdA niet aanvaarden. We zullen niet toezien hoe werkgevers hun ondernemersrisico’s kosteloos afwentelen op de samenleving. We moeten bedrijven belonen die op een andere, socialere manier in hun behoefte aan flexibiliteit voorzien. Dat gaan we hoog op de agenda zetten in het overleg met werkgevers en werknemers.

Dit gaan we doen:
• Werkgevers met tijdelijke contracten komen onder de loondoorbetalingsplicht van de WW te vallen. Er mag niet meer eindeloos gesold worden met mensen. Daarom krijgen werknemers na een tijdelijk contract van één jaar in principe een vast contract, tenzij de CAO in afwijkingen voorziet.
• Wij zien dat de afspraak tot 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte in de praktijk het ongewenste effect heeft dat te weinig mensen nog voor vast worden aangenomen, daarom beperken wij de loondoorbetalingsperiode tot 1 jaar.
• Het ontduiken van de zekerheidsrechten van werknemers door constructies als payrolling maken we onmogelijk.
• Er komt een verbod op concurrentiebedingen in tijdelijke contracten. Als de werkgever niet wil dat werknemers bij een concurrent gaan werken, moet hij ze zelf in vaste dienst nemen.
• De PvdA is tegen stukloon voor de laagst betaalden. Voor deze categorie werknemers moeten werkgevers netjes uren bijhouden en zich aan het minimumloon houden.
• Het ontduiken van het minimumloon via ZZP-constructies moet kunnen worden tegengegaan.
• Werken met een fatsoenlijk contract is een kwestie van beschaving. Iedereen die drie maanden lang elke week, of ten minste twintig uur heeft gewerkt, heeft recht op een arbeidsovereenkomst. Werkgevers die zich hier niet aan houden, krijgen een boete.
• Uitzendkrachten mogen maximaal een half jaar bij 1 werkgever werken.

Werk maken van ZZP’ers
De kleine zelfstandige is de held van de economie van de 21e eeuw. De zogenaamde ZZP’ers zijn niet meer weg te denken. Het zijn bijzondere ondernemers, creatief, onafhankelijk en gedreven. Ze hebben de ruimte zelf keuzes te maken en een eigen invulling te geven aan hun vak. Daarmee vormen ze het potentieel voor vernieuwing en innovatie op de arbeidsmarkt.

Werkgevers maken (gelukkig) grif gebruik van de diensten van ZZP’ers. Zeker in economisch onzekere tijden vormen ze een aantrekkelijk alternatief voor het vaste personeel. Hier zitten natuurlijk ook keerzijden aan. Zo vliegen ZZP’ers vaak als eerste eruit als er tegenwind opsteekt. Te vaak hebben ze daarom een inkomen waarmee ze onder de armoedegrens belanden. Zo dreigt de held van de arbeidsmarkt van de 21e eeuw te verworden tot antiheld. Dat vindt de PvdA zonde. Veel van de gezonde ondernemersgeest dreigt in de knop gebroken te worden. Daarom willen we de positie van ZZP’ers verbeteren.

Dit gaan we doen:
• Waar teveel ZZP’ers in armoede leven, wil de PvdA minimumtarieven invoeren. Verdiensten moeten tenminste genoeg zijn om pensioen op te bouwen en om een verzekering te kunnen veroorloven voor arbeidsongeschiktheid en ziekte.
• De PvdA moedigt nieuwe vormen van solidariteit onder zelfstandigen aan. De broodfondsen als verzekering tegen risico’s als ziekte en arbeidsongeschiktheid verdienen actieve fiscale steun.
• Daartegenover staat wel de plicht om zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.
• ZZP’ers krijgen onder bepaalde omstandigheden toegang tot de bijstand.
• ZZP’ers krijgen toegang tot bestaande fondsen voor scholing. ZZP’ers krijgen recht op even goede arbeidsomstandigheden als werknemers.
• Schijnconstructies waarbij de werkgever een werknemer eerst ontslaat om deze vervolgens als ZZP’er weer in te huren, gaat de Arbeidsinspectie harder aanpakken. Er komen extra inspecteurs, gefinancierd uit de eigen extra opbrengsten.
• Werknemers die als ZZP’er aan de slag gaan, mogen aangesloten blijven bij het oude pensioenfonds.
• De overheid moet ervoor zorgen dat ZZP’ers vaker kunnen meedingen naar opdrachten.
• De verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en ZZP’ers maken we kleiner. Dit doen we ook voor de premie zorgverzekering.

Bron: PvdA, 14 juni 2012