Principeakkoord flexibel pensioen en AOW

0
597

7 juni 2010

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland en werknemersorganisaties FNV, CNV en MHP hebben een principeakkoord gesloten over een flexibel pensioen en AOW.

De federatieraad vergadert maandag over de vraag of de achterban geraadpleegd wordt via een referendum. Agnes Jongerius en VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes na het sluiten van het akkoord. Een grote meerderheid van de politiek wil de AOW- en pensioenleeftijd naar 67 jaar brengen. Werkgevers en werknemers zijn om de tafel gaan zitten en komen met een ander plan. Demissionair premier Balkenende en demissionair minister van Sociale Zaken Donner hebben dit akkoord vandaag omarmd.

Keuzevrijheid
De AOW gaat in 2020 naar 66 jaar en wordt flexibel. Dat betekent dat iedereen die eerder wil stoppen met werken er voor kan kiezen de AOW op 65 jaar te laten ingaan. De uitkering is dan 6,5 procent lager. Iedereen kan er ook voor kiezen langer door te werken en krijgt dan een uitkering die 6,5 procent hoger is. De aanvullende pensioenen zijn en blijven flexibel in te zetten.

Sociaal
De AOW wordt gekoppeld aan de verdiende lonen en niet meer aan de cao-lonen. Nu is het nog zo dat de AOW ieder jaar naar verhouding iets minder waard wordt. In de kabinetsplannen zou dat zo blijven. Door deze koppeling aan de werkelijk verdiende lonen wordt de AOW voor iedereen meer waard.

Vooral lagere inkomens hebben voordeel bij deze hogere AOW. Mensen met aanvullend pensioen, die vroeg begonnen zijn en een lager inkomen hebben, kunnen daarom desgewenst met 65 jaar stoppen tegen een fatsoenlijk inkomen. Hiermee wordt voorkomen dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt er hard op achteruit zouden gaan, zoals in de kabinetsplannen het geval is.

Realistisch

Ook de aanvullende pensioenen worden gekoppeld aan de levensverwachting en dat maakt ons pensioenstelsel toekomstbestendig. Voor huidige en volgende generaties. De opbouw van het pensioen met de rekenleeftijd van 66 jaar start in 2011. De stijging van de levensverwachting wordt premieneutraal verwerkt. Dat betekent óf een lagere uitkering, óf iets langer doorwerken.

In dit systeem betekent een jaar langer leven een half jaar langer werken. Ter vergelijking: in het oorspronkelijke kabinetsvoorstel betekent een jaar langer leven een heel jaar langer doorwerken. Verder is afgesproken dat wanneer pensioenfondsen onvoldoende op sterkte zijn, de rekening solidair betaald wordt door de werkenden en de niet-werkenden, door jong en oud.

Geen zware beroepenregeling nodig
Het is onmogelijk om goed vast te stellen wat een zwaar beroep is en wat niet. Bovendien is een aparte zware beroepenregeling niet nodig. Door keuzevrijheid in dit systeem en de opwaardering van de AOW via de verdiende lonen kan iedereen, dus ook mensen met een zwaar beroep, er voor kiezen met desgewenst 65 jaar te stoppen met werken. De sociale partners kunnen in sectoren en bedrijven afspraken maken over mensen met een lang arbeidsverleden.

Oudere werknemers
Sociale partners zijn overeengekomen dit najaar afspraken te maken om de kansen voor oudere werknemers op de arbeidsmarkt te stimuleren.

Bron: FNV, 4 juni 2010