Premies 2012 (update)

0
13475

10 november 2011

Update: dit document is 9 januari 2012 voor het laatst aangepast. De meest recente wijziging betreft de uurfranchise voor de plusregeling van StiPP welke is vastgesteld op € 5,77.

Door het ministerie van SZW zijn de volgende premiepercentages afgegeven.
Daarnaast zijn uit de CAO’s enkele andere kostprijselementen afgeleid. Als u deze combineert met bedrijfsspecifieke elementen, zoals het verzuim, leegloop, etc. kunt u een kostprijsindicatie voor 2012 maken.

Trend in de kostprijs
De kostprijs zal in 2012 flink zal stijgen. Dat komt net als andere jaren vooral door de stijging van de premie sectorfonds, maar ook door de 6 feestdagen in 2012 tegen 4 in 2011. De premie sectorfonds wordt traditioneel verhoogd met de uniforme opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze is vastgesteld op 0,50%. De premie voor de zorgverzekering gaat weliswaar naar beneden, maar wordt over een groter deel van het loon berekend.

Pensioenpremies
De pensioenpremie voor de plusregeling stijgt naar 12,6%. Het werknemersdeel is 4,2% en het werkgeversdeel is 8,4%. De uurfranchise voor de plusregeling van StiPP is voor het jaar 2012 vastgesteld op € 5,77.

Premies
Bronnen: Rijksbegroting.nlStaatscourant 2011, nr 19630, en Rijksoverheid.nl, premies per 1 januari 2012

Fonds Verzekering Percentage Opmerking
2012 (2011)

Aof

WAO, WGA, IVA

5,05%

(5,10%)

Geldt voor alle fases en premiegroepen

Aok

WAO 1e 5 jaar

0,00%

(0,00%)

Geldt voor alle fases en premiegroepen

AZW

Aanvulling 2e ziektejaar

nnb

(nnb)

Geldt voor CAO ABU (AVV-verklaard)

Premie geldt alleen bij AZW-verzekerde bedrijven, anders eigen inschatting maken

AZW

Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep I

Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep II

ABU
1,80% (wg 1,22%, wn 0,58%)

 

NBBU
1,45% (wg 0.72%, wn 0,73%)

ABU
2,89% (wg 1,56%, wn 1,33%)

NBBU
2,03% (wg 1,01%, wn 1,02%)

ABU
1,80% (wg 1,22%, wn 0,58%)

NBBU
1,48% (wg 0,74%, wn 0,74%)

ABU
2,89% (wg 1,56%, wn 1,33%)

NBBU
2,07% (wg 1,03%, wn 1,04%)

ABU aanvulling tot 91%, zie ook CAO bijlage II
NBBU aanvulling tot 90%, zie ook CAO bijlage 3
De genoemde premie is de totale premie voor wg en wn. Een deel mag worden doorberekend aan de wn.
Premie geldt alleen bij AZW-verzekerde bedrijven, anders eigen inschatting maken

AWF

WW, werkgeversaandeel

4,55%

(4,20%)

Geldt voor alle fases en premiegroepen

Sectorfonds

inclusief de bijdrage kinderopvang van naar verwachting 0,50%

 

ZW, WW eerste 6 maanden, WGA vangnetters

IK 10,73%

IM 11.07%

IO 11,41%

IIK 10,81%

IIM 11,67%

IIO 12,54%

(IK 9,56%)

(IM 9,88%)

(IO 10,21%)

(IIK 9,75%)

(IIM 10,61%)

(IIO 11,48%)

Met uitzendbeding, premiegroep IA en premiegroep IIA

ZW, WW eerste 6 maanden, WGA vangnetters

6.02%

(5,80%)

Zonder uitzendbeding, premiegroep IB + IIB

Premie voor eigenrisicodragers

I 7,64%
II 7,35%
4,94%

(I 6,62%)
(II 6,29%)
(4,52%)

premiegroep IA
premiegroep IIA
Zonder uitzendbeding, premiegroep IB + IIB

Whk

WGA rekenpremie

0,55%

(0,62%)

Geldt voor alle fases en premiegroepen

ZvF

Zorgverzekeringswet

7,10%

(7,75%)

Geldt voor alle fases en premiegroepen

Bronnen:
> Rijksbegroting
> Staatscourant

Reserveringen
De reserveringen binnen de CAO van de ABU en NBBU zijn voor 2012 als volgt berekend: Meer informatie

Voorzieningen

Voorziening Percentage opmerking
2012 (2011)

Sociaal fonds

0,2%

(0,2%)

Geldt voor ABU en NBBU

Scholing

1,02%


(1,02%)


ABU: alleen kandidaten in fase A

NBBU: alleen de eerste 78 weken

LeegloopDit percentage dient u zelf te bepalen

ZiekteDit percentage dient u zelf te bepalen


Wachtdagcompensatie
Hoewel onderstaande percentages nog niet zijn bevestigd, is de kans erg klein dat ze wijzigen.

Percentage opmerking
2012 (2011)

Premiegroep I

0,71%

(0,71%)

Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)

Geldt voor alle fasen van de NBBU

Premiegroep II

1,16%

(1,16%)

Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)

Geldt voor alle fasen van de NBBU


Overige kosten
Hierboven staan de onderdelen van de kostprijs die min of meer vastliggen. Daarbovenop berekent u natuurlijk een marge om tot uw tarief te komen. Daarbij houdt u rekening met uw eigen kostenstructuur die vooral wordt bepaald door uw personeelskosten, huisvesting, marketing, enz. Maar daarnaast heeft u minder zichtbare kosten, zoals die voor lidmaatschap van de branche- en andere organisaties, abonnementen op tijdschriften en websites, etc. Deze moeten uiteraard ook worden terugverdiend.

Onderstaande heeft strikt genomen geen betrekking op de kostprijs, maar maakt het beeld wel compleet.

Uurvergoedingen

  • De minimumlonen stijgen per 1 januari 2012 met 0,79%. Lees meer
  • De normtabel van de ABU stijgt in januari 2012 niet. De instroomtabel wordt gelijk aan het nieuwe wettelijk minimumloon.

Netto vergoedingen
De onbelaste kilometervergoeding blijft € 0,19 per kilometer.

Spaarloonregeling
De spaarloonregeling verdwijnt per 1 januari 2012.

Levensloopregeling
De levensloopregeling verdwijnt per 1 januari 2012.

Auto van de zaak
Het percentage voor de bijtelling blijft voor de meeste auto’s 25%. Voor héél milieuvriendelijke auto’s is het 14% en voor behoorlijk milieuvriendelijke auto’s blijft het 20%. Voor oldtimers is er een aparte regeling.

 

Bron: FlexService