Premiekorting jonge werknemers per 1 juli 2015

0
279

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing |


Met ingang van 1 juli 2015 geldt een lagere ureneis voor de premiekorting voor jongere werknemers.

Om in aanmerking te komen voor de premiekorting heeft de werknemer nu nog een arbeidsovereenkomst voor ten minste 32 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden. Als de werknemer in dienst komt op of na 1 juli 2015, moet hij een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 24 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden.

Bron: Handboek Loonheffingen, Belastingdienst