Premie WW en WIA verandert door Modernisering Ziektewet

0
1192

De premie WW en de premie WIA verandert door invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa).

De werkgever gaat vanaf 1 januari 2014 via een gedifferentieerde premie bijdragen aan de ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA komen. Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA.

Andere opbouw WW premie
Per 1 januari 2014 verandert ook de opbouw van de premie WW.
De delen voor de kinderopvang, ZW en WGA komen te vervallen.

Vanaf 1 januari 2014 bestaat de premie WW alleen nog uit het deel voor de WW-Awf en het deel voor het sectorfonds. De delen voor de kinderopvang, ZW en WGA komen binnen de premie WW te vervallen.
Deze delen zijn momenteel verwerkt in een opslag op de sectorpremie of Ufo-premie. Het deel voor de kinderopvang wordt onderdeel van de basispremie WAO/WIA.

Het is op dit moment niet bekend of de sectorpremie en de Ufo-premie hierdoor omlaaggaan.

Deze maatregelen gelden voor:

  • werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden
  • werknemers die ziek uit dienst gaan
  • werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking)

Bron: Belastingdienst.nl