Pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar

0
1529

Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar.

Dit staat in het besluit dat in het Staatsblad is gepubliceerd. Het besluit gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017.

Levensverwachting
Per 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen in het kalenderjaar dat is gelegen tien jaar na het kalenderjaar van wijziging. Omdat het CBS dit cijfer voor het jaar 2028 op 31 oktober 2016 heeft gepubliceerd, wordt de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar.

AOW-gerechtigde leeftijd
Naast de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2022 verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden.

Bron: Staatsblad, 29 december 2016, nr 549