Passende arbeid flexwerker na 1 jaar ziekte “onacceptabel”

0
1335

FNV14 maart 2011

Het voorstel van minister Donner om zieke flexwerkers hun WW te laten ‘opeten’ is van tafel. Dat schrijft zijn opvolger minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

Voormalig minister Donner diende het voorstel in september van vorig jaar in. Reden was het terugbrengen van het aantal ‘vangnetters’. Mensen zonder vaste werkgever vallen als ze ziek worden onder de vangnetregeling. Donners opvolger Kamp heeft nu moeten concluderen dat het voorstel te weinig draagvlak heeft.

FNV Bondgenoten heeft op meerdere manieren sterk geageerd tegen het voorstel. Het voorstel zou een forse verslechtering betekenen voor de toch al zo kwetsbare flexwerkers. Nu blijkt uit de brief van Kamp dat de Tweede Kamer het daarmee eens is.

Niet veel goeds

Maar het gevaar is nog niet geweken, zegt adviseur Sociale Zekerheid Paul van den Boom. Kamp laat in zijn brief namelijk weten dat hij nog steeds de problematiek van het hoge aantal vangnetters wil aanpakken. Daarvoor heeft hij nu maatregelen in ontwikkeling. “En die beloven niet veel goeds.”

Passende arbeid al na 1 jaar ziekte
Zo wil Kamp dat voor flexwerkers het begrip ‘passende arbeid’ al na 1 jaar ziekte van kracht wordt, in plaats van na de huidige twee jaar. Dat betekent dat als het UWV na 1 jaar oordeelt dat een werknemer ander werk zou kunnen uitvoeren, zijn recht op uitkering vervalt. “Onacceptabel”, vindt Van den Boom.

Het is afwachten hoe de maatregelen verder uit gaan pakken. FNV Bondgenoten blijft zich inzetten voor de rechten van ziekte flexwerkers.

Bron: FNV, 9 maart 2011