Participatiewet en inclusieve arbeidsmarkt vertraagt

0
170

De Participatiewet, gericht op banen voor gehandicapten, heeft succes geboekt, maar dreigt nu te stranden.

Dat zeggen Aart van der Gaag en Hans Spigt in gesprek met het FD. “Het is teveel een Wet die is gemaakt op de tekentafel, er is te weinig geluisterd naar werkgevers.”

Dankzij Staatssecretaris Klijnsma werd de lat lager gelegd en mochten ook alle detacheringen via sociale werkbedrijven meetellen. Onder druk van de Quotumwet hebben werkgevers meegewerkt aan het bieden van werkgelegenheid voor arbeidsbeperkten, maar nu de eerste resultaten zijn behaald, is de gang eruit.

Werkgevers schrikken terug voor de plichten en bureaucratie. De ontslagbescherming is net zo zwaar voor deze groep mensen als voor andere werknemers. Gemeenten zouden een kaartenbak aanleggen waar werkgevers zelf uit kunnen kiezen, maar ze hebben nog niet eens 500 profielen aangemeld.

Regionale verschillen werken vertragend
De regelingen verschillen per regio. “Sommige gemeenten doen niets, omdat begeleiding meer kost dan gewone bijstand. Grote bedrijven kunnen daarom geen landelijke afspraken maken,” zegt Van der Gaag.
“De doelgroep van de Participatiewet moet worden opgerekt,” vindt hij. “Laat iedereen meedoen naar zijn mogelijkheden. Compenseer de afstand tot de arbeidsmarkt op een werkgeversgerichte manier. Benader het niet bureaucratisch.” Lees meer in FD.

Bron: FD, bijdrage Johan Leupen, 28 november 2016